ΔΙΣΚΙΑ: Τα δισκία αποτελούνται από το δραστικό συστατικό και τα έκδοχα, τα οποία συμπιέζονται από τη μορφή σκόνης και καταπίνονται. Διαλύονται στο στομάχι και απελευθερώνουν το δραστικό συστατικό. Υπάρχουν πολλές μορφές δισκίων, για παράδειγμα μασώμενα, παστίλια, αναβράζοντα ή επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Είναι συνήθως σημαντικό τα δισκία να λαμβάνονται με αρκετό υγρό. Ένα ποτήρι νερό είναι μια καλή οδηγία. Ταμπλέτες Retard - "Retard" σημαίνει "βραδειας απελευθέρωσης". Ορισμένα έκδοχα σε δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης διασφαλίζουν ότι τα δισκία διαλύονται στο στομάχι με καθυστέρηση και έτσι απελευθερώνουν το δραστικό συστατικό σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αρκεί η λήψη των δισκίων μία φορά την ημέρα.