ΜΙΚΡΟΔΙΣΚΙΑ: Σε αντίθεση με τα συμβατικά tablet, τα μικροδισκία -όπως υποδηλώνει το όνομα- έχουν σχετικά μικρή διάμετρο. Η διάμετρος αυτών των μικροσκοπικών δισκίων είναι μόνο 3 mm. Τα μικροδισκία προσφέρουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να καταποθούν χωρίς προβλήματα.